Need Help ?
Call: +977- 087440116

नवनियुक्त स्थायी शिक्षकहरु र पदस्थापन भएको विद्यालय

प्रकाशित मिती:  २०७१।४।१४

शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिश भएका सबै तहका शिक्षकहरुलाई जि.शि.का. कालिकोटले २०७१।४।१४ गते एक समारोह गरी स्थायी नियुक्ति पत्र वितरण गरेको छ । नवनियुक्त शिक्षकहरुबाट जिल्लाको शैक्षिक उन्नयनमा महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ भन्ने अपेक्षा कार्यालयले गरेको छ । नव नियुक्त शिक्षक र पदस्थापन भएको विद्यालयहरुको नामावली यस प्रकार रहेको छ ।