Need Help ?
Call: +977- 087440116

विस्थापित शिक्षक पुनर्व्यवस्थापन २०७१

प्रकाशित मिती:  २०७१।४।१४

शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तिर्ण गरी स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका शिक्षकहरुलाई पदस्थापना गर्दा विस्थापित हुन पुगेका अस्थायी शिक्षकहरुकाे निवेदन अनुसार निजहरुको पुनर्व्यवस्थापनका लागि जिल्ला शिक्षा समिति कालिकोटले कार्यविधि बनाई तपसिलमा उल्लेखित शिक्षकहरुलाई पुनर्व्यवस्थापन गरेको छ ।