Need Help ?
Call: +977- 087440116

शिक्षण अनुमति पत्रको परीक्षाफल प्रकाशित ।

प्रकाशित मिती:  २०७१।५।३

शिक्षण अनुमति पत्रको परीक्षाफल प्रकाशित । कालिकोट जिल्लाको रिजल्ट यस प्रकार रहेको छ ।