Need Help ?
Call: +977- 087440116

बाल विकास केन्द्रका सकाको पारिश्रमिक निकासा प्रथम चौमासिक र शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन खर्च २०७१।०२

प्रकाशित मिती:  २०७१।६।८

बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताहरुको २०७१ साउनदेखि २०७१ कार्तिकसम्मको पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्च वापतको रकम तथा शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन खर्च निकासा ।