Need Help ?
Call: +977- 087440116

सबै हेर्नुहोस

 • विस्थापित शिक्षक पुनर्व्यवस्थापन २०७१

  प्रकाशित मिती:  २०७१।४।१४

  शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तिर्ण गरी स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका शिक्षकहरुलाई पदस्थापना गर्दा विस्थापित हुन पुगेका अस्थायी शिक्षकहरुकाे निवेदन अनुसार निजहरुको पुनर्व्यवस्थापनका लागि जिल्ला शिक्षा समिति कालिकोटले कार्यविधि बनाई तपसिलमा उल्लेखित शिक्षकहरुलाई पुनर्व्यवस्थापन गरेको छ ।

  थप हेर्नुहोस
 • GPS डिभाइसबाट नक्सांकन गरिएका विद्यालय विवरण

  प्रकाशित मिती:  

  GPS डिभाइसबाट विद्यालय नक्सांकन गरिएका विद्यालयहरुको नामावली, अक्षांश, देशान्तर र उचाइ यस प्रकार रहेको छ ।

  थप हेर्नुहोस
 • नवनियुक्त स्थायी शिक्षकहरु र पदस्थापन भएको विद्यालय

  प्रकाशित मिती:  २०७१।४।१४

  शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिश भएका सबै तहका शिक्षकहरुलाई जि.शि.का. कालिकोटले २०७१।४।१४ गते एक समारोह गरी स्थायी नियुक्ति पत्र वितरण गरेको छ । नवनियुक्त शिक्षकहरुबाट जिल्लाको शैक्षिक उन्नयनमा महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ भन्ने अपेक्षा कार्यालयले गरेको छ । नव नियुक्त शिक्षक र पदस्थापन भएको विद्यालयहरुको नामावली यस प्रकार रहेको छ । 

  थप हेर्नुहोस
 • सिडमनि वापतको रकम निकासा

  प्रकाशित मिती:  २०७१।३।२०

  प्रत्येक गाविसका सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरुले आ-आफ्नो गाविसमा २ वटाका दरले अनौपचारिक शिक्षाबाट सामान्य साक्षर भएका महिलाहरुको अाय अार्जन समूह गठन गरी ऋण तथा बचत तालिम र विषयगत तालिम संचालनसमेत भई सकेको र उक्त सबै समूहरुको लागि सिडमनिको रुपमा प्रति समूह रु.१०,०००।- का दरले बैंक खातामा निकासा दिईएको छ । समूहमा अावद्ध महिलाहरुको अाय अार्जन बढाउन उनीहरुले प्राप्त गरेको तालि

  थप हेर्नुहोस
 • माध्यमिक तह नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान तेस्रो चौमासिक २

  प्रकाशित मिती:  २०७१।३।२०

  माध्यमिक तह नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान तेस्रो चौमासिक २

  थप हेर्नुहोस