Need Help ?
Call: +977- 087440116

समाचार बिस्तारमा

कालिकोट जिल्लाका सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत सबै तहका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य विवरणहरु स्क्यानिङ गर्ने सम्बन्धी सूचना

कालिकोट जिल्लाका सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत सबै तहका शिक्षक, सबै तहका राहत कोटामा कार्य्ररत शिक्षक र  सबै तहका विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य विवरणहरु २०७१ बैशाख महिनाभित्र स्क्यानिङ गरी सक्नु पर्ने भएकोले अनिवार्य रुपले सम्बन्धित सबैले आफ्ना प्रमाणपत्रहरु जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा स्क्यानिङका लागि पेश गर्न हुन सूचित गरिन्छ । विद्यालय कर्मचारीहरुको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र र नियुक्ति पत्र स्क्यानिङ नगरेका विद्यालयलाई अागामी आवदेखि सो वापतको अनुदान रकम निकासा नहुने व्यहोरा यसै सूचनाद्धारा सूचित गरिन्छ ।