Need Help ?
Call: +977- 087440116

समाचार बिस्तारमा

जिल्ला शिक्षा कार्यालय कालिकोटले जिल्लाका सबै विद्यालयहरुको GPS डिभाइसबाट विद्यालय नक्सांकनको कार्य सम्पन्न गरेको छ

जिल्ला शिक्षा कार्यालय कालिकोटले जिल्लाका सबै विद्यालयहरुको GPS डिभाइसबाट विद्यालय नक्सांकनको कार्य सम्पन्न गरेको छ । विद्यालयहरुको नामावली, अक्षांश, देशान्तर र उचाई परिपत्र तथा सूचना शिर्षकमा प्रकाशन गरिएकोछ ।